Combo 6 cuốn Trò lừa xảo quyệt
-45%

Tác giả: Cassandra Clare

D. giả: Nguyễn Mỹ Ngọc

Giá gốc: 1.033.000 VNĐ
Giá: 568.000 VNĐ
Beast Quest 1-6
-50%

Tác giả: Adam Blade

Giá gốc: 954.000 VNĐ
Giá: 481.500 VNĐ
 Combo 9 cuốn Doanh nhân hàng đầu Châu Á
-45%
Giá gốc: 1.410.000 VNĐ
Giá: 775.000 VNĐ
Bộ sách The Tiger saga (4 cuốn)
-70%

Tác giả: Colleen houck

Giá gốc: 1.281.000 VNĐ
Giá: 384.500 VNĐ